Mistral – Taitek

Pompa Perystaltyczna

Linia MISTRAL
MISTRAL 8 przeznaczony jest do podawania i natrysku ge?stych materiało?w o wysokich wymaganiach. Unikalna budowa pompy pozwala na szybkie nałoz?enie zaro?wno tynko?w o granulacji do 2,5mm, jak i powłok ogniochronnych, czy mas bitumicznych. Proste w uz?ytkowaniu i niedrogie w eksploatacji, urza?dzenie to stanowi najlepsze rozwia?zanie do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Pobierz broszurę
mistral-pdf-image

Opis

MISTRAL 8 przeznaczony jest do podawania i natrysku gęstych materiałów o wysokich wymaganiach. Unikalna budowa pompy pozwala na szybkie nałożenie zarówno tynków o granulacji do 2,5mm, jak
i powłok ogniochronnych, czy mas bitumicznych. Proste w użytkowaniu i niedrogie w eksploatacji, urązdzenie to stanowi najlepsze rozwiązanie do pracy w najtrudniejszych warunkach.

MATERIAŁY:

 • Tynki z żywic syntetycznych – do 2,5 mm
 • Silikatowe tynki – do 2,5 mm
 • Tynki silikonowo-żywiczne -do 2,5mm
 • Mineralne szlamy uszczelniaja?ce
 • Tynki termoizolacyjne
 • Powłoki ochronne do betonu porowatego
 • Tynki natryskowe na bazach syntetycznych
 • Materiały czyszczące
 • Masy uszczelniające, również włókniste
 • Mikrosfery szklane i syntetyczne
 • Krzemiany
 • Masy bitumiczne
 • Podkłady
 • Powłoki ogniochronne
 • Powłoki wygłuszaja?ce

Obszar zastosowan?:

 • Tynkowanie zewnętrzne i wewnętrzne
 • Hydroizolacje
 • Renowacje budynków
 • Przemysł budowlany i infrastruktura

Rozwiązania techniczne:

MISTRAL 8 dzięki zastosowaniu pompy perystaltycznej umożliwia podawanie i natrysk gęstych materiałów
z wypełniaczami włóknistymi i granulowanymi.
W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych pomp MISTRAL 8 może bezawaryjnie pracować na sucho, eliminując tym samym przypadkowe uszkodzenie i kosztowne naprawy.

APLIKATOR ze zdalnym sterowaniem “ON-OFF’, zaprojektowany do pracy z gotowymi zaprawami, cement o granulacji do 3mm. Umożliwia ciągłą pracę przy bardzo wysokiej wydajności.

Sprawność i bezpieczeństwo – Mikroprzełącznik umieszczony na pistolecie pozwala kontrolować pracę urządzenia. Bezstykowy przełącznik magnetyczny działa nawet wtedy, kiedy aplikator pokryty jest całkowicie pyłem i brudem. Pistolet w komplecie wyposażony jest w okrągłe i płaskie dysze wykonane ze stali nierdzewnej.

W celu zakupu maszyny prosimy o kontakt.